تلگرام :

Mezon_chomas@

اینستاگرام :

Mezon_chomas@

دفتر فروش مرکزی:

خیابان مفتح جنوبی , نرسیده به خیابان انقلاب , کوچه نجومی , پلاک ۱۲ , طبقه اول

۰۲۱-۸۸۸۲۵۰۵۸

شعبه بازار:

تهران ، خیابان ۱۵ خرداد ، بعد از پله های مســجد امام ، پاساژ کویتی های رضایی ، طبقه ۴ پلاک ۲۴۸

۰۲۱-۵۵۸۱۱۸۲۵

شعبه ساعی:

تـهران ، خیابان ولیعصــــر ، بـــالاتر از پارک ســــاعی ، پــــلاک ۲۲۱۱

۰۲۱-۸۸۶۵۶۹۱۰

شعبه ساعی vip :

 تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از پارک ساعی ، نبش پاساژ صدف ، پـلاک ۲۲۰۹

۰۲۱-۸۸۶۶۲۷۶۵

دفتر مدیریت:

۰۲۱-۸۸۳۴۱۵۶۸

۰۲۱-۸۸۸۳۶۳۰۳

فکس:۸۸۸۳۰۱۵۰-۰۲۱

ایمیل: chomasmode@yahoo.com

………………………………….