تلگرام :

Mezon_chomas@

اینستاگرام :

Mezon_chomas@

دفتر فروش مرکزی:

۰۲۱-۸۸۸۲۵۰۵۸

شعبه بازار:

۰۲۱-۵۵۸۱۱۸۲۵

شعبه ساعی:

۰۲۱-۸۸۶۶۲۷۴۹

۰۲۱-۸۸۶۶۲۷۶۵

دفتر مدیریت:

۰۲۱-۸۸۳۴۱۵۶۸

۰۲۱-۸۸۸۳۶۳۰۳

فکس:۸۸۸۳۰۱۵۰-۰۲۱

ایمیل: chomasmode@yahoo.com

آدرس: خیابان مفتح جنوبی , نرسیده به خیابان انقلاب , کوچه نجومی , پلاک ۱۲ , طبقه اول

………………………………….